Adskilte produksjonsområder med hurtigporter

/AAES/PRODUCTS_2.1/PRODUCT-IMAGES/NO/RR300%20Plus_0026.jpg

For å isolere ulike produksjonssteder, installerte A-Ware Food Group hurtigporter i matproduksjonsanlegget i Almere i Nederland.

I næringsmiddelindustr ien trenger forskjel lige områder å isoleres fra hverandre uten at den generelle virksomheten påvirkes. Å hindre forurensn inger fra å komme inn ide ulike områdene,er også av stor betydning.

A-Ware Food Group installerte Albany hurtigporter,som ble konfigurert for å møte de spesielle behovene tillokalene blant annet med aluminiums- og rustfrie stålkonstruksjoner.

Vedlikeholdskontrakt for rask responstid

Selskapet har også inngått en vedlikeholdskontrakt på alle hurtigporter rundt om på hele A-Ware Food Group-anlegget i Almere. Denne kontrakten er spesielt tilpasset for å imøtekomme rask respons,  som er særlig viktig i næringsmiddelindustrien.

Utvalgte produkter

Lær mer om produktene som brukes på dette kundeanlegget.

Hurtigporter