Effektive porter er viktig når tiden er knapp

/AAES/NO/case-studies/images/sondreland%20beredskapssenter1.PNG

Effektive porter er viktig for alle virksomheter, men når det brenner teller virkelig hvert eneste sekund.

Da Søndre Land beredskapssenter sto ferdig i august 2018, markerte det avslutningen på en lang epoke i en lite egnet brannstasjon. Da brannmester Søfferud fikk sjansen til å påvirke utformingen av det nye beredskapssenteret, var det derfor liten tvil om at kritisk infrastruktur skulle få seg et løft.

– Vi ville ha raske porter som vi kunne styre slik at de går automatisk opp når vi reiser ut, og automatisk ned når vi har reist.

Det høres kanskje ut som en selvfølge i våre dager, men det er ikke lenge siden Søfferuds verden så helt annerledes ut.

Fleksibilitet

Det finnes mange porter du kan velge mellom. Leddheiseportene fra ASSA ABLOY passer Søfferud perfekt; i tillegg til at de fungerer som bestilt, opptar de ikke gulvareal og påvirkes heller ikke av snø om vinteren. Hvis Søfferud og staben hans ønsker seg nye biler, er ikke portene noen hindring; de er høye nok til å betjene hele spekteret av aktuelle kjøretøyer.

Service og kvalitet er avgjørende faktorer

Ikke minst er driftssikkerheten også godt ivaretatt; Søndre Land beredskapsstasjon har en årlig service-avtale. Om det skulle oppstå behov utover dette, er hjelpen bare en telefon unna.