ASSA ABLOY Vink

Automatiske adkomstløsninger og berøringsfrie brytere: Når hygiene er viktigst
I tider der hygienekontroll er viktig, finnes det forebyggende tiltak for å sikre at risikoen for bakteriespredning i bygningen holdes på et minimum, for eksempel ved å installere berøringsfrie aktiveringsenheter, automatisere de manuelle adkomstløsningene og sikre at de automatiske blir vedlikeholdt i henhold til tidsplanen.

I områder med mye trafikk berøres dørhåndtakene hele tiden. Eliminering av behovet for å berøre et dørhåndtak reduserer risikoen for krysskontaminering og bidrar til å eliminere bakteriespredning blant ansatte, kunder, pasienter og besøkende. ASSA ABLOY Vink aktiverer den automatiske adkomstløsningen med en berøringsfri sensor og er det perfekte alternativet for hygienekontroll, uansett hvilken virksomhet du befinner deg i.

Hvis det finnes andre, manuelle adkomstløsninger i bygningen med mange mennesker som går inn og ut, f.eks. toaletter og andre innendørs adkomstløsninger, anbefaler vi at disse automatiseres. Dette vil ytterligere minimere risikoen for kontaminering og opprettholde hygienekontrollen over hele anlegget, noe som sikrer at alle forblir trygge. Finn ut mer om vårt automatiske adkomstsystemer her.

Port- og dørautomasjon er avgjørende for å muliggjøre hygienekontroll, minimere kontaminering og holde innendørsområder adskilte. I disse vanskelige tidene er det viktigere enn noen gang å utføre service, vedlikehold og modernisering av automatiske adkomstsystemer for å sikre at de fungerer til enhver tid. Våre serviceteknikere er alltid i nærheten og utstyrt med reservedeler og den tekniske kunnskapen som trengs for å utføre service på automatiske dør- og portsystemer fra både ASSA ABLOY Entrance Systems og andre merker. Lær mer om servicetilbudet vårt her.

Kontakt oss