Slik bidrar våre dører til at bygg blir mer bærekraftige

Bærekraft blir prioritert i alle moderne bransjer – og særlig i byggsektoren

Når en dør sparer energi, sparer hele bygget energi

Byggesektoren står for 39 prosent av verdens karbonutslipp ifølge World Green Building Councils Global Status Report 2017. Det er nesten dobbelt så mye CO² som det transportsektoren produserer (22 prosent).

Et stabilt inneklima er viktig av mange grunner. For det første tilbringer vi i gjennomsnitt opptil 90 prosent av livet innendørs. Det betyr at et behagelig inneklima er avgjørende for helsen, produktiviteten og trivselen til ansatte, kunder og pasienter.

71 prosent av energiforbruket i bygninger går imidlertid til oppvarming og kjøling av lokaler. Hver gang inneklimaet blir forstyrret av værforhold ute, må oppvarmings- eller kjølesystemene jobbe ekstra.

Derfor er det både økonomisk og etisk fornuftig å satse på en bærekraftig tilnærming.

Hvordan gir automatiske dørsystemer bedre bærekraft?

Når en dør sparer energi, sparer hele bygget energi. Det er noe man ofte glemmer.

Dører og vinduer er opplagte sårbare punkter når det gjelder å opprettholde inneklimaet – de er tynnere enn veggene og slipper inn været utenfra når de er åpne. Vinduer er som regel lukket, men dører må åpnes og lukkes mange ganger hver dag for at et bygg skal fungere.

Automatiske dørsystemer er raskere, smartere og mer velegnet for høy persontrafikk enn vanlige dører. De bidrar til å redusere varmeoverføring, luftlekkasje og trekk, og derfor er automatiske dørsystemer en forutsetning for bærekraftige næringsbygg.

Hvorfor er ASSA ABLOY i stand til å øke bærekraften?

ASSA ABLOY har et omfattende sortiment av automatiske slag-, skyve- og karuselldører som bidrar til å redusere kostnadene og energiforbruket i næringsbygg. Våre dører tilbyr mest verdi i tre viktige byggsegmenter: butikk, helse og omsorg samt private næringsbygg (for eksempel kontorer og hoteller).

Karuselldører er den mest bærekraftige inngangsløsningen ved høy persontrafikk – de er ideelle for klimakontroll og for å hindre trekk. De er alltid åpne for mennesker, men lukket for elementene.

Slagdører tilbyr enkel adgang for funksjonshemmede og er en plassbesparende løsning. De kan styres av sensorer eller en albuebryter, slik de er åpne bare når det er behov for det.

Skyvedører gir rask og lydsvak adgang, enten de er er énfløyede eller tofløyede. Vestibyler lager en «buffersone» som reduserer trekk og luftlekkasje, uansett vær.

Våre intelligente løsninger gir en rekke fordeler til ditt byggeprosjekt. ASSA ABLOY automatiske dørsystemer kan:

  • redusere energitapet til et minimum
  • forbedre luftkvaliteten innendørs
  • øke mengden dagslys
  • kontrollere luftsirkulasjonen
  • optimalisere den samlede energiytelsen til ethvert bygg

Samsvar og miljøerklæringer

ASSA ABLOY er én av en håndfull bedriftspartnere i World Green Building Council – et ansvar vi er meget stolte over. Vi har også en av verdens største samlinger av miljødeklarasjoner (EPD), som gir beslutningstakere oversikt over livsløpet til hvert enkelt produkt.

Ytelsen til ASSA ABLOY automatiske dørsystemer rundt omkring i verden bidrar til at bygg blir miljøsertifisert, blant annet i henhold til BREEAM, LEED, HQE, DNGB, nZEB og Greenstar.

ASSA ABLOY brenner for service av høy kvalitet, og sikrer dermed bærekraft gjennom hele livsløpet til hvert enkelt produkt. Regelmessig service og produktpleie opprettholder de energibesparende egenskapene til et produkt, og godt vedlikeholdte materialer fremmer sikker drift. Resultatet er redusert behov for utskifting av dører, minimalt med nedetid og reduserte kostnader på lang sikt.

Besøk ASSA ABLOY for å se hele sortimentet av automatiske dørsystemer for gangtratikk