Informasjon til våre kunder vedr. Corona

Generell info til alle våre kunder

Vi i ASSA ABLOY Entrance Systems Norway AS overvåker kontinuerlig alle anbefalinger og forholdsregler knyttet til Covid-19 viruset. Alt personell er løpende orientert om hvilke forholdsregler de skal ta for i størst mulig grad beskytte og ta hensyn til seg selv, våre kunder og våre leverandører.

Selv om vi etterstreber å opprettholde normal progresjon og framdrift i våre prosjekter vil det kunne oppstå forhold som vi ikke rår over knyttet til myndighetspålegg, smitte eller sykdomsutbrudd.

Eksempler på dette kan være:

  • Ansatte som settes i karantene
  • Underleverandører som settes i karantene
  • Forsinket leveranser av komponenter fra leverandører og underleverandører
  • Redusert bemanning for å kunne opprettholde krav til avstand og smittefare
  • Andre forhold

Vi har ikke oversikt over utviklingen eller omfanget Covid-19 viruset vil kunne få for vår virksomhet. Vi skal strekke oss så langt vi kan innenfor de anbefalinger som løpende kommer fra myndigheter og være aktsomme ift. smittefare. Likevel vil redusert drift eller stans i enkelte av våre prosjekter måtte påregnes.

Vi vil informere fortløpende dersom det oppstår situasjoner som påvirker prosjektene våre etter hvert som disse oppstår.

ASSA ABLOY Entrance Systems Norway AS vil ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle fremdriftsmessige eller økonomiske følgekonsekvenser som oppstår i kjølvannet av Covid-19, da dette er en Force Majeure situasjon – det henvises til NS 8407, NS 8415, NS 8417 og NS 8505. Selv om det ikke skulle stå noe konkret om Force Majeure i våre kontrakter med kunder, kan Force Majeure påberopes i henhold til alminnelige regler.

 

Oslo 18.03.2020

 

Patrik Nordberg

Daglig leder

Tlf. +47 - 906 22 454