Personvernerklæring

1.         Dine personopplysninger

ASSA ABLOY er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver:

-    hvilke personopplysninger vi samler inn fra deg i forbindelse med våre digitale tjenester;

-    hvordan vi bruker informasjonen og hvorfor;

-    hvem vi deler informasjonen med og hvor;

-    hvor lenge vi lagrer personopplysningene;

-    dine rettigheter, inkludert hvordan du kan kontakte oss hvis du har flere spørsmål om behandling av dine personlige data; og

-    hvordan vi kan endre denne erklæringen.

Vennligst klikk på linkene over for å navigere direkte til den aktuelle delen av denne personvernerklæringen.

ASSA ABLOY Entrance Systems Norge, org.nr: 919 496 126, Strømsveien 179, 0664 Oslo som "data controller" er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

1.1        Hvilke personopplysninger vi samler inn fra deg 

Vi samler inn og lagrer:

-    Når du ber om informasjon fra oss: Ditt navn, adresse, e-post og / eller telefonnummer som du sender inn for å få informasjon fra oss.

-    Når du bestiller fra oss: Dine kontakt- og leveringsdetaljer, samt all annen informasjon som kreves for å verifisere og oppfylle bestillingen. Dette inkluderer også finansiell informasjon du sender til oss.

-    - Når du besøker våre digitale tjenester og nettsteder: din nettleseradferd på nettstedet, for eksempel besøkte sider og tiden som tilbys på hver side.

1.2        Bruk av dine personopplysninger 

Hvorfor behandler vi disse personopplysningene?

Hva er det juridiske grunnlaget for slik behandling?

For å gi deg den informasjonen du ber om.

Bruk av dine personopplysninger på denne måten er nødvendig for at vi kan svare på forespørselen din, som er vår berettigede interesse.

For å konfigurere og administrere kontoen din, for eksempel ved å sende deg påminnelse om passord eller varsler om endringer i din kontoinformasjon.

Bruk av dine personopplysninger på denne måten er nødvendig for å gi deg en online konto som er vår berettigede interesse.

For å gjennomføre din bestilling av digital tjeneste, kontakte deg vedrørende salg og som en del av vårt kundeforhold.

Bruk av dine personopplysninger på denne måten er nødvendig for at vi kan utføre våre kontraktsforpliktelser der du har bestilt denne digitale tjenesten.

For å holde betalingene dine trygge og sikre sikkerheten til nettstedet vårt.

Det er i våre berettigede interesser å behandle personopplysninger for å holde kundenes betalinger sikre, hindre svindel og beskytte våre digitale tjenester mot cyberangrep.

Å utføre statistisk analyse om bruken av nettstedet for å bedre forstå hvordan nettstedet vårt brukes og gjøre forbedringer.

Det er i vår berettigede interesse å se på denne informasjonen for å forstå hvordan nettstedet vårt blir brukt, for å administrere og forbedre det. Siden ingen sensitive personopplysninger blir behandlet og behandlingen er begrenset, har vi konkludert med at vår berettigede interesse for å gjennomføre forbedringer og analyse veier tyngre enn hensynet til ditt personvern.

For bedre å forstå dine interesser og preferanser, for å gi deg en opplevelse som er skreddersydd for interessene og preferansene

Det er i vår berettigede interesse å se på de preferansene vi oppnår fra nettleserregistrering og kjøp, slik at vi kan tilpasse innhold for å bedre imøtekomme dine behov som kunde, forutsatt at dette er i tråd med dine markedsføringsvalg.

Å overholde juridiske krav som vi er underlagt, for eksempel krav til skatt eller finansiell rapportering.

Bruk av dine personopplysninger på denne måten er nødvendig for at vi skal overholde våre juridiske forpliktelser.

Å sende deg kommunikasjon om relevante løsninger, produkter og tjenester som kan være av interesse, i samsvar med markedsføringspreferanser.

Vi vil kun sende deg markedsføringsmateriell der vi har ditt samtykke eller hvor vi har en berettiget interesse for å holde deg oppdatert.

 

1.3        Overføring av dine personopplysninger

Vi kan overføre dine personopplysninger til de formål som er angitt nedenfor:

-    Til tredjeparter som tilbyr tjenester knyttet til denne digitale tjenesten eller dens funksjoner, men bare i den grad det er nødvendig for å yte disse tjenestene. For eksempel: vårt digitale markedsføringsbyrå, vår hosting leverandør, våre kundesupportteam og utviklerne av denne digitale tjenesten.

-    Når det kreves av loven.

-    Til en kjøper eller en potensiell fremtidig kjøper av vår virksomhet.

Vi har gjort tiltak for å beskytte alle personopplysninger som overføres til tredjepart, eller til andre land, i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover.

Hvor lenge vil vi lagre dine personopplysninger? 

Vi lagrer personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle formålet som dataene er samlet inn på. Dette betyr at vi sletter dine personopplysninger når slike data ikke lenger er nødvendige for å behandle en forespørsel eller en bestilling, eller for å administrere kontoen din, markedsføringsinnstillingene eller forholdet vårt. Statistikk som er anonymisert, kan lagres i lengre tid.

Type data som lagres

Hvor lenge det lagres?

Kontaktinformasjon du oppgir, for eksempel navn, e-postadresse, region / land og firmanavn.

Slettes 12 måneder etter at de er inaktive eller etter at tre e-postmeldinger avvises.

Dine svar i undersøkelser som du deltar i.

Slettes 12 måneder etter slutten av undersøkelsesperioden. Samlet data som ikke kan knyttes til en person, kan lagres lenger.

Markedsføringspreferanser som for eksempel å ringe inn eller melde seg på for å motta informasjon og nyhetsbrev via e-post.

Ubestemt, da det er et lovlig krav om å respektere dine preferanser

Informasjon relatert til vårt forretningsforhold, for eksempel data i bestillinger og tilbud, behov/krav som du oppgir og leveringsinformasjon.

I løpet av vårt forretningsforhold og 18 måneder etterpå. Data kan lagres lenger når vi er lovlig pålagt å gjøre det.

 

1.4        Dine rettigheter

I forhold til personopplysningene vi har om deg, har du rett til:

-    Be om en kopi av dine personopplysninger fra våre systemer;

-    Vi korrigerer personopplysninger som er feil eller unøyaktige, eller sletter dine personopplysninger (selv om dette kan bety at vi ikke kan behandle forespørsler eller bestillinger, eller at kontoen din utløper);

-    Be oss om å slutte å behandle dine personopplysninger (for eksempel når det gjelder bruk av dataene for å forbedre nettstedet vårt), eller begrense hvordan vi behandler det (for eksempel hvis du anser dataene for feil);

-    Be om de personopplysninger som brukes til å gi deg informasjon du har bedt om, behandle en bestilling eller administrere kontoen din eller vårt forhold i maskinlesbart format, som du har rett til å overføre til en annen datakontroller

-    Uttrykk ditt samtykke til oss når du behandler dataene dine for markedsføringsformål når som helst.

Forespørsler om å utøve dine rettigheter bør rettes til ASSA ABLOY Entrance Systems – Strømsveien 179, 0664 Oslo. policy.no.entrance@assaabloy.com

Hvis du har en klage angående behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å rapportere dette til Datatilsynet – Postboks 8177, 0034 Oslo epost: postkasse@datatilsynet.no eller til tilsynsmyndighetene der du bor eller arbeider hvis det ikke er samme som ovennevnte.

1.5        Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen som svar på endring av juridiske, regulatoriske eller operasjonelle krav. Vi vil varsle brukere om slike endringer (inkludert når de trer i kraft). Den nyeste versjonen av vår personvernerklæring er tilgjengelig via vår nettside.

Din fortsatte bruk av den digitale tjenesten etter at slike oppdateringer trer i kraft vil utgjøre aksept av disse endringene. Hvis du ikke godtar oppdateringer av denne personvernerklæringen, bør du slutte å bruke denne digitale tjenesten.