Juridisk merknad

PERSONVERNERKLÆRING OG JURIDISK MERKNAD

Dette er en generell personvernerklæring og juridisk merknad i forbindelse med ASSA ABLOY-konsernets (”ASSA ABLOY”) nettsted. På dette nettstedet gir ASSA ABLOY online informasjon. Ved å gå inn på og bruke dette nettstedet godtar du å være juridisk bundet av og overholde følgende betingelser og vilkår i denne personvernerklæringen og juridiske merknaden.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller avvikle ethvert aspekt eller enhver funksjon på nettstedet, inkludert personvernerklæringen og den juridiske merknaden. Slike endringer får umiddelbar virkning så snart aspektet eller funksjonen endres på nettstedet eller så snart personvernerklæringen og den juridiske merknaden er endret.

Juridisk merknad

COPYRIGHT, VAREMERKER OG BRUKSVILKÅR

Innholdet på dette nettstedet (”Innholdet”), inkludert, men ikke begrenset til tekst, grafikk og bilder, varemerker, varebetegnelser, logoer og programvare, er beskyttet av lover om opphavsrett til intellektuell eiendom. Hjemmelen til Innholdet kan ikke overføres til deg eller til en noen som helst annen bruker av dette nettstedet, men skal i stedet forbli ASSA ABLOYs eie eller en tredjepart som har hjemmelen til materiale som legges ut på dette nettstedet.

ASSA ABLOY eier navnene som brukes for selskapets virksomhet og selskapets produkter og tjenester som nevnes på dette nettstedet, og disse navnene er beskyttet av lover om opphavsrett til intellektuell eiendom. Alle varemerker tilhører de respektive eierne.

Du har tillatelse til å vise, sende via e-post, laste ned eller skrive ut kopier av Innholdet, men bare til personlig, ikke-kommersiell bruk. Uautorisert bruk av Innholdet kan utgjøre brudd på lover om copyright, varemerker eller andre lover. Når du sender via e-post, laster ned eller skriver ut kopier av Innholdet, må du også ta med alle merknader om copyright og annet som er en del av i Innholdet, inkludert eventuelle copyrightmerknader nederst på siden.

Det er ikke tillatt å reprodusere, transkribere, lagre i databaser, oversette til andre språk eller dataspråk, overføre i noen som helst form eller med noen som helst hjelpemidler (verken elektronisk, mekanisk, fotografisk, med opptak eller på annen måte), videreselge eller distribuere Innholdet uten at det foreligger skriftlig tillatelse fra ASSA ABLOY. Du har ikke lov til å selge eller modifisere Innholdet eller reprodusere, vise, presentere offentlig, distribuere eller på annen måte bruke Innholdet på noen som helst måte, verken til offentlige eller kommersielle formål. Du har ikke lov til å ”gjenskape” dette nettstedet eller noe som helst av innholdet på det, og du godtar at du ikke har tillatelse til å kopiere noen deler av nettstedet til en server. Du godtar også at du ikke kan vise eller bruke noen som helst av ASSA ABLOYs navn, logoer eller varemerker på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra ASSA ABLOY.

Bruk av Innholdet på et hvilket som helst annet nettsted eller i et hvilket som helst annet nettverksbasert datamiljø til et hvilket som helst formål er strengt forbudt. Du kan imidlertid bruke HTML-lenker fra ditt eget nettsted til dette nettstedet, i henhold til disse bruksvilkårene. Du gis herved en ikke-eksklusiv, begrenset og gjenkallelig lisens til å lage lenker til dette nettstedet. Du godtar at du ikke kan presentere noen lenker til dette nettstedet på en slik måte at de kan assosieres med annonsering eller fremstår som en støtte til organisasjoner, produkter eller tjenester. Du godtar at du ikke kan legge lenker til dette nettstedet på nettsteder som en fornuftig person ville vurdere som uanstendige, ærekrenkende, trakasserende, grovt støtende eller ondsinnede. ASSA ABLOY forbeholder seg retten til når som helst å trekke tilbake denne lisensen generelt, eller din rett til å bruke spesifikke lenker. Dersom ASSA ABLOY trekker tilbake denne lisensen, godtar du å fjerne og deaktivere eventuelle og alle dine lenker til dette nettstedet umiddelbart.

Dersom du bruker Innholdet på en måte som åpenbart ikke er tillatt i henhold til disse vilkårene og betingelsene, kan det være et brudd lover om copyright, varemerker og andre lover. Dersom dette er tilfellet, trekker ASSA ABLOY automatisk tilbake din tillatelse til å bruke dette nettstedet, og ASSA ABLOY har rett til å be deg om umiddelbart å slette eventuelle kopier du har laget av deler av Innholdet. Alle rettigheter som ikke er gitt uttrykkelig i disse vilkårene og betingelsene, er forbeholdt ASSA ABLOY.

ANSVARSFRASKRIVELSE

ASSA ABLOY gir ingen garantier med hensyn til hvilke resultater som kan oppnås ved å anvende eller stole på dette nettstedet eller innholdet på det eller som gis på dette nettstedet. derfor bruker du dette nettstedet på egen risiko.

ASSA ABLOY stiller til rådighet dette nettstedet og innholdet og tjenestene på det ”som de er” uten noen som helst garantier av noe slag, verken uttrykte, underforståtte eller lovbestemte. assa abloy, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover, fraskriver seg herved utrykkelig alle garantier, enten uttrykte eller underforståtte, rettmessige eller på annen måte, inkludert, men ikke begrenset til underforståtte garantier om hjemmel, salgbarhet, at det ikke foreligger brudd på tredjeparters rettigheter og egnethet for et bestemt formål. assa abloy gir ingen løfter eller garantier om nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten, kontinuiteten eller aktualiteten til innholdet, tjenestene, programvaren, teksten, grafikken, lenkene eller kommunikasjonen som gis på eller gjennom bruken av dette nettstedet. du er ansvarlig for å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at ethvert innhold som du henter fra dette nettstedet, er fritt for datavirus eller annen potensielt skadelig datakode.

Verken ASSA ABLOY eller noen personer eller selskaper forbundet med ASSA ABLOY skal kunne holdes ansvarlig for noen som helst tap eller skader som oppstår som følge av din bruk eller manglende evne til å bruke dette nettstedet eller innhold, tjenester eller materiale som stilles til rådighet av eller på dette nettstedet (”denne beskyttelsen”). Denne beskyttelsen inkluderer alle krav, uansett om de er basert på garanti, kontrakt, tort, strengt ansvar eller en hvilken som helst annen juridisk teori, og uansett om ASSA ABLOY blir advart mot muligheten for slike tap eller skader, eller ikke. Denne beskyttelsen omfatter alle tap eller skader, inkludert, uten begrensninger, direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, konsekvensielle, eksemplariske og straffemessige skader; tap som følge av personlig skade eller død som følge av uaktsomhet; tapt fortjeneste; og tap som skyldes mistede data eller driftsavbrudd.

LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER; ANNONSER

Dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder. Disse lenkene gis utelukkende for å gjøre det enklere for deg og ikke som en godkjenning av ASSA ABLOY av innholdet som finnes på eller tilbys av tredjeparters nettsteder. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet på lenkede nettsteder som tilhører tredjeparter; vi vurderer, kontrollerer eller overvåker ikke materialet på tredjeparters nettsteder; og vi gir ingen garantier om innholdet, nøyaktigheten eller rettmessigheten til materiale som finnes på tredjeparters nettsteder.

Dersom du velger å besøke lenkede nettsteder tilhørende tredjeparter fra dette nettstedet, gjør du det på egen risiko. Din bruk av tredjeparters nettsteder er underlagt de respektive vilkårene og betingelsene for bruk som gjelder for disse nettstedene, inkludert de respektive personvernpolicyene for disse nettstedene.

Dersom dette nettstedet velger å inkludere annonser fra tredjeparter, kan disse annonsene inneholde lenker til andre nettsteder. Med mindre annet er spesifikt angitt, anbefaler dette nettstedet ikke noe som helst produkt og gir ingen garantier om innholdet, nøyaktigheten eller rettmessigheten til noe som helst materiale som finnes i, eller er lenket til via, noen som helst annonser på dette nettstedet.

PERSONVERNPOLICY

ASSA ABLOY forplikter seg til å beskytte dine personlige data. Denne Personvernpolicyen beskriver hvordan ASSA ABLOY håndterer og bruker de personlige dataene som vi får fra deg i forbindelse med dette nettstedet og hvordan du kan kontakte oss dersom du har spørsmål om vår håndtering av dine personlige data.

ASSA ABLOY samler inn og lagrer personlige data (som navn, adresse, e‑postadresse og telefonnummer) som du oppgir for å kunne motta informasjon fra oss. Denne informasjonen gjør det mulig for ASSA ABLOY å imøtekomme din forespørsel om informasjon.

ASSA ABLOY samler også inn og lagrer personlige data som du oppgir (a) som en del av dine kontoeierdetaljer (om aktuelt) og/eller (b) i forbindelse med dine forespørsler om, eller kjøp av, produkter på nettstedet vårt (der disse funksjonene er tilgjengelige). Slik informasjon kan inkludere kontakt- og leveringsinformasjon, samt finansiell informasjon i forbindelse med dine online-betalinger for produkter.

I tillegg til anvendelsene angitt ovenfor kan vi bruke personlige data til å administrere og forbedre dette nettstedet, for våre interne registre, til statistisk analyse og (om aktuelt) til å levere dine ordrer på produkter og/eller til å kontakte deg i forbindelse med salg/kjøp og som en del av våre prosedyrer for kundepleie.

Til dette formålet kan personlige data bli overført til selskaper i ASSA ABLOY-konsernet i andre land rundt om i verden (dette kan også være utenfor EØS-området). 

Personlige data som samles inn og lagres, brukes utelukkende av selskaper i ASSA ABLOY-konsernet, med unntak av at vi kan formidle dataene til tredjeparter i følgende tilfeller:

dersom vi er pålagt å gjøre det i henhold til loven;
til en kjøper eller mulig kjøper av vår virksomhet; og/eller
til ASSA ABLOYs tjenesteleverandører som leverer tjenester i forbindelse med dette nettstedet og dets fasiliteter, men bare i den grad det er nødvendig for at de skal kunne levere disse tjenestene – for eksempel vår leverandør av betalingskorttjenester slik at de kan behandle betalingene dine via dette nettstedet, leverandører av transporttjenester slik at de kan levere produktene som du kjøper, og IT-tjenesteleverandører som driver, utvikler og støtter nettstedet.
ASSA ABLOY vil treffe tiltak for å beskytte alle personlige data som overføres til slike tredjeparter, eller som overføres til andre land, i samsvar med gjeldende lover for beskyttelse av data.

Du kan når som helst be om at informasjon om deg blir endret eller slettet. Du har også rett til en gang i året å motta en kopi av de personlige dataene vi har om deg i våre registre. Dette er kostnadsfritt. ASSA ABLOY er ansvarlig for behandlingen av dine personlige data og alle forespørsler om å endre, slette eller motta en kopi av denne informasjonen, bør sendes til ASSA ABLOY AB, P.O. Box 70340, SE-107 23 Stockholm, Sverige og merkes ”Att.: ASSA ABLOY-konsernets ansvarlige for personlige data”.