Rett adkomstløsning optimaliserer flyten inn og ut av butikken.

Holder dine inngangspartier trafikken i gang?

En vellykket bedrift genererer mye trafikk, og inngangene må være i stand til å håndtere volumet av kunder og varer som butikken håndterer hele dagen. Dører skal åpnes sømløst når kunder ønsker å gå inn i butikken, men skal forbli lukket når folk bare går forbi. Hvis ikke holder de inngangspartiet åpent, noe som påvirker komforten til kunder og ansatte inne i butikken.

Noen av problemene som et åpent inngangsparti kan medføre:

• Kundene velger å gå andre steder

• Varetilførselen hindres

• De ansattes fokus på kundehåndteringen forstyrres

 

Forbedret flyt hos Metro Cash & Carry

I den nye butikken i St. Pölten i Østerrike, har Metro Cash & Carry maksimalisert flyten av kunder i butikken. Ved hovedinngangen og utgangen skapte de en vestibyle med utpekte inngangs- og utgangsdører for å gjøre det enkelt for kundene å passere inn og ut. Og på baksiden av butikken, ble det installerte værtettende lastebrygger som overholder bygningens standard i forhold til bærekraft, samt sikrer at all lasting og lossing skjer på en smidig, trygg og effektiv måte.

ASSA ABLOY Entrance Systems har mange års erfaring med kunder innen varehandel. Se hvordan våre dører er utformet for å holde virksomheten i gang, uansett hvilken type butikk du jobber i:

Mote- og spesialbutikker

Matvare- og andre dagligvarebutikker

Varehus og stormarked

Kjøpesentre

Nærbutikker og bensinstasjoner