Sikkerhet ved lasterampa

Lasteområder er normalt de travleste områdene hos logistikkselskaper, lager og produksjonsanlegg – og også de farligste.

Store kjøretøyer, tungt utstyr og mennesker er stadig på farten, ofte i høyt tempo. Hevede, ujevne arbeidsflater, så vel som høye støynivåer, store belastninger og blindsoner er andre momenter i et område med allerede høy risiko.

Dessverre er ulykker og skader ganske vanlig. Fall, påkjørsler og klemskader så vel som ulykker forårsaket av for tidlig kjøretøyavgang og annen kjøretøybevegelse, kan ha store konsekvenser for arbeidstakere, produktiviteten og de relaterte kostnadene.

I de fleste tilfeller er det først etter at det har skjedd en alvorlig ulykke at det iverksettes tiltak for å finne løsninger for å gjøre lasteområdet til et tryggere arbeidssted.