Garanterer en pålitelig flyt av varer fra lager til lastebil

/global/scaled/3498x1523x11x789x1000x435/AAES-COM-solutions-and-applications-distribution-and-logistics-images-Distribution-and-logistics-6.jpg

Å sikre en rask, trygg og energieffektiv drift er avgjørende for distribusjons- og logistikksentre.

Bedriften trenger vellykket lasting og lossing til alle tider av døgnet. Lastebiler kommer og går, lageret er i drift døgnet rundt slik at virksomheten holdes i gang.

Uansett hvilken type varer distribusjonssenteret håndterer, må du sørge for:

  • Trygge prosesser
  • Rask og effektiv drift
  • Optimal temperaturkontroll
  • Pålitelig kostnadskontroll
  • Gode leverandørrelasjoner

Kundereferanser

Se hvordan våre eksisterende kunder innen distribusjon og logistikk har fått hjelp av ASSA ABLOY for å finne gode løsninger for anleggene sine.

En pålitelig partner av adkomstløsninger

ASSA ABLOY Entrance Solutions arbeider tett sammen med selskaper innen distribusjon og logistikk for å tilby komplette inngangsløsninger til hele anlegget, uansett hvor store kravene er.

Med fagkunnskap og innovative produkter som forbedrer flyten i hele bygningen, står vi i en særstilling for å gi deg råd om løsninger som er best egnet for anlegget ditt.

Service

En serviceavtale fra ASSA ABLOY sikrer pålitelig, sikker og bærekraftig drift av hvert inngangsparti som avtalen omfatter. Klikk her for å se de tre prioritetsnivåene vi tilbyr.

Inkludert i alle pakker

  • 1–4 planlagte vedlikeholdsbesøk per år
  • Prioritert servicetelefon og rask ledetid 24/7
  • Sikkerhets-, samsvars- og kvalitetskontroller
  • Dokumentasjon på stede