Partner med World Green Building Council

ASSA ABLOY er nå en offisiell European Regional Partner of the World Green Building Council (WorldGBC). Hvorfor? Fordi WorldGBC mener grønne bygninger - de som reduserer eller eliminerer negative virkninger på klimaet og naturen - er avgjørende for å skape en bedre og mer bærekraftig morgendag.

ASSA ABLOY har valgt å være en europeisk Regional Partner fordi vi deler troen på grønne bygg. Å gjøre de riktige beslutninger for å oppnå dette målet er kjernen av hver eneste handling selskapet tar. Det er tre hovedfaktorer som bidrar til at WorldGBC identifiserer ASSA ABLOY som en regional partner med positiv innflytelse i bransjen: framtids tenkning, ekspansive ideer og unike innspill.

Framtids tenkning er smart tenkning

Roten av bærekraft bruker dagen i dag for å tenke på dagen i morgen. ASSA ABLOY har vist tidlig initiativ med å utvikle miljødeklarasjoner (EPD). EPD gir kunnskap og åpenhet om hele livsløpet til et produkt og dets mulige innvirkning på miljøet, og ASSA ABLOY har over 250 miljødeklarasjoner. EPD gir entreprenører og arkitekter nødvendig informasjon for å ta smarte avgjørelser i å designe og konstruere bærekraftige bygninger. I tillegg har ASSA ABLOY et sterkt fokus på innovative løsninger som sørger for at livssyklusen til produktene våre blir langvarig og gjøres mer miljøvennlig.

Utvide horisonter med ekspansive ideer

Innenfor bygg brukes begrepet "grønn"  ofte om energieffektivitet. Å være bevisste på energiforbruket er nødvendig for bransjen – derfor utvikler ASSA ABLOY automatiske inngangssystemer som reduserer luftlekkasjer, samt hotell nøkkelkort som minimerer strømforbruket. Men effektiviteten kan gå langt utover energi. Forskning og utvikling innen måten produktene våre påvirker helse, komfort og velvære for mennesker inne i en bygning er et viktig punkt for ASSA ABLOY. Faktorer som naturlig lys, frisk luft og redusert støy er alle aspekter som kan kontrolleres. Fokus på effektivisering av mennesker skal være like viktig som den energien de bruker.

Verdien av unike innganger

Det europeiske regionale nettverk av WorldGBC er et fellesskap av 24 nasjonale 'Green Building Councils' og deres over 5000 bedriftsmedlemmer over hele kontinentet. Alle arbeider sammen for å drive grønn bygning bevissthet og praksis videre. De andre regionale partnere inkluderer E.ON (energi), Knauf Insulation (isolasjon), Saint-Gobain (materialer), Skanska (konstruksjon), UTC (bygning og industri), BASF (kjemi) og Stora Enso (fornybare materialer). Hver organisasjon bringer noe unikt på bordet som strategiske rådgivere til nettverket, og ASSA ABLOY spesifikke perspektiv på både aktive og passive materialer er et viktig bidrag. Sammen skal vi jobbe med den svært viktige oppgaven det er å designe en bærekraftig byggeskikk som kan integreres i hele Europa.

ASSA ABLOY er glade for å samarbeide med andre WorldGBC partnere og ønsker utfordringen velkommen med å skape en veldig grønn fremtid.