Oppnåelsen av BREEAM Outstanding

For Metro-butikken i St. Pölten var det enkelt nok å oppfylle standardreguleringene. Arkitekt Andreas Prehal kan fortelle at den virkelige utfordringen var å sørge for at bygningen oppfylte alle kravene til BREEAM-sertifiseringen Outstanding – en sertifisering som bare to prosent av bygninger klarer å oppnå.

Elementene som allerede sørger for bygningens nullutslipp – solgenerert strøm, ingen ekstra varme- eller kjølesystemer, LED-lys, bruk av bærekraftige byggematerialer, automatiske dører som bare åpner ved behov, og isolerte lastesystemer – spilte en avgjørende rolle for å oppnå BREEAM Outstanding. Men det var også andre krav som måtte oppfylles, elementer som gikk utover den vanlige forståelsen av hva som gjør en bygning bærekraftig.

Luftkvaliteten måtte kunne dokumenteres i hele butikken. En park ble bygget på parkeringsplassen for å tilfredsstille kravene til grønt areal, og selve parkeringsplassen måtte bygges med hule betongblokker fylt med gress for å sørge for at overflatevannet ble absorbert tilbake i grunnvannsspeilet – og redusere behovet for å bygge ekstra drenering. I tillegg var det de små detaljene, for eksempel dusjfasiliteter for ansatte og kunder som sykler til jobb, som skulle demonstrere butikkens innsats for en bærekraftig livsstil. Og de fikk lønn for strevet: den nye Metro-butikken er den første BREEAM Outstanding-bygningen i Østerrike på 10 år.

Et produkt for alle behov

Se hele utvalget vårt av adkomstløsninger på nettet, med nedlastbare produktdata og teknisk informasjon. Finn løsningen for deg.