ASSA ABLOY Dockingportløsninger

ASSA ABLOY OH1042D er den nye, spesialutviklede leddheiseporten for bruk i kombinasjon med våre lastebrygger.

Den unike og enkle designen har et nyutviklet, elektrisk system med et stillegående tannbelte som også fungerer som antiløfte-enhet.

ASSA ABLOY OH1042D er alltid motorstyrt med en myk start- og stoppfunksjon som gir porten jevn og pålitelig drift. Den kan enkelt styres fra et styreskap der andre installerte ASSA ABLOY lasteprodukter også opereres fra.

ASSA ABLOY OH1042D er en basis leddheiseport som er basert på den velkjente ASSA ABLOY-kvaliteten. I tillegg er porten konstruert for å tilfredsstille alle driftsrelaterte og sikkerhetsmessige krav i EU-direktivene og standardene til den europeiske standardiseringskomiteen, CEN.

Teknisk beskrivelse

ASSA ABLOY OH1042D dockingport

  • Standard størrelse opptil (B x H): 3000 x 3350 mm
  • Paneltykkelse: 42 mm
  • Vinduer: tillegg
  • Gangdør: tilgjengelig
  • Vindbelastning, EN 12424: Klasse 3 W < 4250
  • Termisk transmisjon, EN 124282 (Portstørrelse 5000 x 5000 mm: Helpanelsport (stål) 0,96 W/(m2K), Helpanelsport (aluminium) 1,14 W/(m2 K))
  • Vanngjennomtrengelighet, EN 12425: klasse 3
  • Luftgjennomtrengelighet, EN 12426: klasse 3
Nedlastinger

Produktblad

Product_leaflet_ASSA_ABLOY_OH1042D_nb-NO.pdf (.pdf, 122 kB) Product_leaflet_ASSA_ABLOY_OH1042P_nb-NO.pdf (.pdf, 446 kB)

Produktdatablad

Product_datasheet_ASSA_ABLOY_OH1042D_nb-NO.pdf (.pdf, 1,3 MB) Product_datasheet_ASSA_ABLOY_OH1042P_nb-NO.pdf (.pdf, 2,4 MB)

Produktbeskrivelsestekster

Specification_text_ASSA_ABLOY_OH1042P_nb-NO.doc (.doc, 413 kB)

Produkttegninger

Product_drawing_overhead_sectional_door-42_HHL_manual_operation_en.dwg (.dwg, 855 kB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_HHL_operator_center_en.dwg (.dwg, 897 kB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_HHL_operator_side_en.dwg (.dwg, 1,1 MB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_HL_Beam_manual_operation_en.dwg (.dwg, 907 kB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_HL_Beam_operator_center_en.dwg (.dwg, 1004 kB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_HL_Beam_operator_side_en.dwg (.dwg, 1,1 MB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_HL_manual_operation_en.dwg (.dwg, 948 kB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_HL_operator_center_en.dwg (.dwg, 1,1 MB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_HL_operator_side_en.dwg (.dwg, 1 MB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_LL_manual_operation_en.dwg (.dwg, 1,7 MB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_LL_operator_center_en.dwg (.dwg, 1,9 MB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_LL_operator_side_en.dwg (.dwg, 2,2 MB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_SL_manual_operation_en.dwg (.dwg, 1,8 MB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_SL_operator_center_en.dwg (.dwg, 1,1 MB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_SL_operator_side_en.dwg (.dwg, 1,2 MB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_SLL_manual_operation_en.dwg (.dwg, 1,1 MB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_SLL_operator_center_en.dwg (.dwg, 1,1 MB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_SLL_operator_side_en.dwg (.dwg, 1,2 MB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_VL_Beam_manual_operation_en.dwg (.dwg, 924 kB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_VL_Beam_operator_center_en.dwg (.dwg, 950 kB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_VL_Beam_operator_side_en.dwg (.dwg, 1,3 MB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_VL_manual_operation_en.dwg (.dwg, 1,1 MB) Product_drawing_overhead_sectional_door-42_VL_operator_side_en.dwg (.dwg, 1,2 MB)
Kontakt oss